ai có driver này thì giúp em với
em dùng drivergenius update nhưng mà chỉ dùng được có 15 ngày
chán quá
hoặc có cái driver nào mà dùng được cho nhiều loại laptop vaio thì em xin nhé
thanks alot