chào các bác!có bác nào biết thuật toán mã hóa và giải mã bằng phungo pháp caesar không?viết code giúp tôi với!đang cần gấp lắm.cám ơn trước nhé!