bó tay, bạn tuanthiem_... đã trình bày rõ thế còn gì. bạn search cả google có khi chẳng tìm được hướng dẫn cụ thể hơn đâu!
nếu đến mức này mà còn chưa hiểu thì có cho nick yahoo cũng chẳng được gì! bạn chưa hiểu chỗ nào vậy? [img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img]