ổ cứng mình là ổ cứng western digital 500gb .ổ cứng có phần smart backup nhưng jo mình dùng thì nó k xài dc. nó báo lỗi như sau :

lúc cắm vào thì trong my computer như sau:


lưu dữ liệu thì vẫn bình thường mà có 1 vấn đề là khi cắm ổ cứng vào thì nhận hơi lâu (usb cũng dậy nên hỏng phải tại ổ cứng hả?) nhưng mở backup thì báo lỗi ? hic

mọi người xem và giúp mình nha! nếu không dc chắc đem đi bảo hành thôi ![img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img](