làm theo các bước sau:
1. download driver âm thanh này về. ==>> link
2. update window.
=> ok!