máy của em turn of xong không tắt máy mà nó restart lại máy.các bác chỉ giúp em với