hôm bữa tắt antivirut để cài 1 phần mềm crack. hizz vậy là dính virut thật, đã diệt được nhưng win vẫn bị lỗi, mỗi lần restar máy là nó báo: error loading winowm32.rom
còn đây là task manager của máy mình:giúp mình với, làm sao để nó không còn chạy báo lỗi khi khởi động nữa đây? (theo mình nghĩ là do virus cài vào máy chạy file winowm32.room khi khởi động nhưng antivirus đã delete file đó nên mới báo lỗi (vì sau khi cài phần mềm crack mình có scan virut và đã diệt 1 em) nhờ mọi người chỉ cách xóa lệnh chạy file winowm32.rom khi khởi động máy giúp kái hizzz cảm ơn trước nhé.

sau cùng nhờ một member bên topic hỏi đáp tớ đã tìm ra địa chỉ nhà nó haha nhưng phải công nhận anh antivirut của tớ làm việc khá tốt, nếu ảnh không kịp thời delete cái fie winowm32.rom chắc die wa