mình cài joomla mãi mà không được chỉ cài được xampp. bạn nào rành giúp mình với nhé!
yahoo: [email protected]