mình đang xài bộ visual studio 2008.
mấy hôm nay ko hiểu vì lý do j mà nó lỗi, tự nhiên nó báo lỗi, cứ hiện lên 2 cái bảng như hình dưới

,
cứ tắt đi rồi tí nó lại hiện lên, mà chọn yes thì nó lại ra cái bảng thứ 2 kia
như hình dưới


, mà từ khi nó như thế thì kis của mình ko chạy đc, nhưng vẫn dùng đc visual studio 2008 bình thường.
chả hiểu ra làm sao nữa. cậu nào biết thì giúp mình với, chả lẽ lại cài lại win sao?