không hiển thị được trang wed nào đang có ở thanh taskbar bên dưới,
khi mình nhấn minimize thì nó biến đi đâu mất tiêu luôn, nó không có nằm bên dưới taskbar để nhận biết nữa. chỉ mình với . thanks