em ấn chuột phải hoặc giữ "shift" , "ctrl" , "alt" vào bất cứ file nào đều kô mở dược mà nó hiện ra 1 cửa sổ có dòng "close message". em ấn "close messenge" thì nó tắt tât cả các ứng dụng đang mở ,chỉ còn mỗi cái background màn hình thôi, một vài giây sau nó mở toàn bộ các ứng dụng đang mở trừ "my computer". thế là làm sao hả các anh?
em cần mở mấy file .rar và copy file. giúp em với! cảm ơn các anh!