máy mình không biết bị gì mà nó không thể save ký tự đó. (mình gõ font vni) khi copy qua phần mềm khác mà có ký tự đó nó lập tức biến thành dấu chấm hỏi (các chữ khác bình thường).

vd:
maõ thì bò loãi (font vni) khi copy qua notepad định dạng ansi thì nó bị đổi thành (ma? th? b? lo?i).
mình đã thử máy khác nó vẫn bình thường. có ai biết chỉ giùm. cám ơn nhiều