giúp mình sửa file hosts với!

mình đang cần sửa nội dung file host trong c:\windows\system32\drivers\etc
nhưng không tài nào làm được! mình đã sửa rồi nhưng mà chỉ được lúc đó thôi sau khi khởi động lại máy tính thì file hosts lại y như cũ giống kiểu ổ c bị đóng băng ấy (mặc dù máy mình không hề dùng phần mềm đóng băng). mình thử xoá file hosts đó luôn nhưng khởi động lại nó lại xuất hiện như cũ! các file khác trong system32 cũng thế, nói chung mình có thể thay đổi tất cả nhưng sau khi reses máy là y như cũ ngay.
mình cũng đã thử dùng quyền administrator của notepad để sửa file hosts đó nhưng cũng không ăn thua. mong có pro nào chỉ dùm mình!