khi mình dùng phần mềm roxio creator 2011 thì máy báo lỗi thiếu file d3dx9_33.dll, đã down file d3dx9_33.dll về và chép vào thư mục c:\windows\system32
sau đó thì dùng lệnh regsvr32 d3dx9_33.dll để đăng ký thì bị báo lỗi the moulde "d3dx9_33.dll" may not compatible with the verison of windowns that you are running. check if the moulde is compatible with x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of regsvr32.exe
ai có thế cho mình biết tại sao lại xuất hiện lỗi đó không và cách khắc phục nhé.
thanks everybody.[img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img]