khi máy đệ mở lên 1 lúc là hiện lên thông báo ở dưới.huynh nào biết cách khắc phục chỉ giúp đệ.đệ không biết cách up hình nên để cái link này vậy huynh nào rãnh vào chỉ giùm đệ..đệ cảm ơn nhiều
http://img686.imageshack.us/i/46400875.png