mình rất muốn lập một trang wed nhưng không bit phải bắt đầu từ đâu. xinh giúp mình với