- máy hay có tình trạng 1 file nào đó bị corrupt , nhưng khi khởi động lại thì cũng file đó nhưng setup bình thừơng . thế là test bằng cách setup nhiều lần , thì cứ vài lần là file bị corrupt , và nếu bị corrupt thì setup lần sau cũng báo corrupt chứ ko setup đựơc nữa . chỉ còn cách khởi động lại mới hết corrupt .

setup --> corrupt --> reset ---> setup -->ok --> setup --> ok --...setup --> corrupt --> setup --> corrupt --> setup ..corrupt tiếp tục corrupt cho dù có thử bao nhiêu lần đi nữa , nhưng khi khởi động lại máy, file lại chạy tốt .

máy ko cài đóng băng hay bất cứ soft gì , thử 3 hdd đều bị , format disk luôn cũng ko hết, quét virus bằng avira , kav , kis, norton .v.v thử hết mà ko thấy con virus nào . file setup là file cài đặt game đột kích . lạ ở đây là nếu đã corrupt thì tại sao khi khởi động lại file lại chạy tốt , khi kiểm tra mã hash thì đúng là khi corrupt mã md5 khác với lúc chạy đựơc , mã md5 của file cũng thay đổi khi corrupt, thế mà khi khởi động lại , kiểm tra lại thì mã hash lại đúng như lúc chưa corrupt .


có thể nào do ram bị lỗi , hay psu cấp nguồn , hay do mainboard , hay cpu ....anh em nào có kinh nghiệm về vụ này xin chỉ giúp cách giải quyết , cả 3hdd đều bị nên ko có khả năng hdd bị hư . nghi là do boot sector virus