mình đang dùng win7 u, không hiểu sao mấy bửa nay mình có vọc phải cái gì không. nhưng mỗi lần mình sử dụng công cụ seach trên win thì ngay lập tức một folder mới được tạo ra trên desktop, bên trong có chứa folder tên là seachs . mình cũng tìm cách tắt nó đi mà chưa được. mọi người chỉ giúp mình .
thanhk