vấn đề của em là mỗi lần sửa 1 thứ j` đó trong menu hoặc banner là phải sửa hết từng trang(file html) trong host, lỡ 1000 trang thì sao :-s

cho em hỏi cách nào làm trang web chia thành 2 phần

- theme(menu, banner, quảng cáo)
- nội dung(đoạn nằm giữa website)

nghĩa là làm cho 2 cái lập trình riêng lẻ nhau, tạo bao nhiu trang nội dung thì menu cũng mặc định
sửa menu hoặc banner thì tất cả trang web đều đc sửa

hic khó tả wá, chỉ tả đại loại là zậy thui

ah hình như có sài tới css để làm theme, nội dung thì = html

cụ thể là trang này: http://kjllua.foxpage.net
trc' là mã nguồn mở của website đó hỗ trợ, h e mún làm riêng