mình đã làm xong 1 cái clip,chỉnh sửa xong rồi...:x giờ muốn lưu lại...nhưng lại bị lỗi này[img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img] .... hình đây:
http://www.upanh.com/loi-2/v/12096208.htm

mình nghĩ là nó báo đĩa đã đầy....http://www.upanh.com/loi/v/12096187.htmnhưng mà lại còn 101.94gb nữa ...:-?hok hiểu vì sao:-??? pro nào biết chỉ giúp [img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img] thanks!