• e muốn nâng cấp máy tính để chơi game 3d bác nào pro chỉ giúp nâng cấp gì với đây là ảnh của e nó