các pro cho tui hỏi chút nhé: cơ quan tôi dùng lan ngang hàng. share máy in cho nhau. vấn đề là việc in ấn rất lâu! loại trừ đi các vấn đề: virus, phần cứng hệ thống. mong các pro chỉ giáo!