bạn có gặp trường hợp dịch vụ computer browser trong windows 7 bị tự động stop không nếu có hướng dẫn mình cắt khắc phục nha ! mình đã dùng microsoft security và spyware doctor nhưng không tác dụng !