các bác cho em hỏi máy em khi khởi động lên là nó cứ xuất hiện câu thông báo là "the profile could not be found" có nghĩa là sao hở các bác, em nghĩ là khi em quét virus rồi mất file gì của hệ thống mà bây giờ không biết là sao để nó mất câu thông báo này mỗi lần khởi động, mong các bác chỉ giúp, em xin cảm ơn rất nhiều!