trên máy và mian có ghi thông asrock , e5400 và em xem ở dxdiag thông tin system model là: to be filled by o.e.m .ai có cho mình xin nha.minh đang cần gấp.cảm ơn nhiề